III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty: Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kanony piękna - postrzeganie, kreowanie, ewolucja

18 listopada 2022 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kanony piękna - postrzeganie, kreowanie, ewolucja". Celem wydarzenia była wymiana wiedzy, doświadczeń, prezentacja wyników badań, naukowa dyskusja oraz identyfikacja nowych obszarów badawczych. Konferencja miała także stanowić forum prezentacji rozwoju myśli naukowej oraz pobudzać do działania młodych badaczy.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz., Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Recykling i Piękno. Krótka (?) historia relacji

prof. zw. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Zakład Italianistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Tytuł wystąpienia: U źródeł piękna. Odczuwanie piękna w antycznej kulturze greckiej


dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Kanon piękna w architekturze – uniwersalny czy zmienny w czasie?

 

Nad przebiegiem wydarzenia czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. zw. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Zakład Italianistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz., Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Bogna Dowgiałło, Zakład Socjologii Życia Codziennego, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Link do książki abstraktów: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/DEA9A04F-52B7-D3DC-B543-2ABFCA9FFD17