Do pobrania – W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty: Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty:

Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki

Materiały graficzne

Umieść logo i inne materiały konferencyjne na swojej prezentacji

Harmonogram

Zaplanuj swój udział zgodnie porządkiem wystąpień

Regulamin

Poznaj swoje prawa i obowiązki w związku z Konferencją

Poradnik wystąpień online

Zestaw wskazówek i dobrych praktyk wystąpień online

Szablon rozdziału

Przygotuj rozdział do monografii naukowej zgonie z wytycznymi

Oświadczenie autora

Wypełnij oświadczenie autora rozdziału monografii naukowej